Medezeggenschapsraad en ouderraad

Medezeggenschapsraad (MR)

De functie van de MR is het afstemmen met de directie over de gang van zaken op school. De directie is geen lid van de MR. De MR fungeert als adviesorgaan met rechten en plichten die zijn beschreven in de Wet op de Medezeggenschapsraad in het onderwijs. Taken van de MR zijn oa; advies geven over en/of instemmen met onderwerpen zoals het schoolplan, de jaarplanning en de formatie van de leerkrachten.

De MR bespreekt alleen beleidszaken en behandelt geen vragen of opmerkingen over (het functioneren) van leerkrachten. De MR bestaat uit ouders en personeel van de Olijfboom. Zo vertegenwoordigt de MR zowel de ouders als het personeel. Je kunt je als ouder kandidaat stellen voor de MR als uw kind leerling is op de Olijfboom.

Door met elkaar in contact te blijven kunnen we samen zorgen voor goed onderwijs en een prettige schoolomgeving. Heeft u vragen of tips? Deze zijn van harte welkom, dit kan via e-mail of persoonlijk. De MR leden zijn juf Daniëlle, meester Sebastian en van de ouders Wesley (voorzitter) en Laura.

Ouderraad (OR)

Op school worden naast het lesgeven ook veel andere activiteiten georganiseerd. Dit wordt gedaan door de OR. Denk hierbij aan het organiseren van o.a. schoolreisjes, Kerst en het Sinterklaasfeest. Om hieraan mee te doen hoeft u geen lid te zijn van de OR. U kunt gewoon aansluiten bij het organiseren van een activiteit. Alle hulp is te allen tijde meer dan welkom.

U kunt zich hiervoor aanmelden via de leerkracht of via het onderstaande e-mailadres. Een OR lid aanspreken kan natuurlijk ook altijd. De OR leden zijn Juf Liesbeth, Juf Naomi en van de ouders Femke, Priscilla, Shardé (voorzitter), Annemijn en Anita (penningmeester).

Home Voor de ouders Medezeggenschapsraad en ouderraad