PCB De Olijfboom in Almere

Daar blijf je groeien!

Onze doelstelling is de kinderen goed onderwijs te bieden. Daarbij willen we dat alle kinderen een plezierige leerzame schooltijd hebben. We vinden een fijne sfeer, die veel uitdaging biedt aan het lerende kind, heel belangrijk.

De naam “De Olijfboom” heeft alles te maken met de christelijke identiteit van de school.

De Olijfboom is een gemeenschap waar kinderen opbloeien. De kinderen plukken letterlijk en figuurlijk de vruchten van de Olijfboom. De hele uitstraling van de school naar de ouders, de positie van de school in de wijk, het gebouw, de nevenactiviteiten, de manier van werken, de aansluiting van de kleutergroepen op de groepen voor oudere kinderen, de wijze waarop ouders worden ingeschakeld, de manier waarop teamleden met elkaar en met ouders omgaan, de gebruikte leermethodes en de relatie tussen leerkrachten en kinderen.

Dat alles maakt wat de school werkelijk is en aan identiteit te bieden heeft. We vinden het daarom van groot belang dat ouders de doelstellingen en identiteit van de school respecteren.

Meld je nu aan bij De Olijfboom

Neem contact met ons op