Over De Olijfboom 

Identiteit komt samen in het totale karakter, alles wat er op school gebeurt. De olijfboom is in de Bijbel een veel voorkomende boom. Hij is altijd groen en draagt vruchten onder alle omstandigheden.

De Olijfboom is een gemeenschap waar kinderen opbloeien. De kinderen plukken letterlijk en figuurlijk de vruchten van de Olijfboom. De hele uitstraling van de school naar de ouders, de positie van de school in de wijk, het gebouw, de nevenactiviteiten, de manier van werken, de aansluiting van de kleutergroepen op de groepen voor oudere kinderen, de wijze waarop ouders worden ingeschakeld, de manier waarop teamleden met elkaar en met ouders omgaan, de gebruikte leermethodes en de relatie tussen leerkrachten en kinderen.

Dat alles maakt wat de school werkelijk is en aan identiteit te bieden heeft. We vinden het daarom van groot belang dat ouders de doelstellingen en identiteit van de school respecteren.

Kanjertraining

KanjertrainingDe Kanjertraining is een sociale vaardigheidstraining voor kinderen. Thema′s als ‛Hoe ga je met elkaar om?’, ‛Wat doet jouw gedrag met de omgeving?’ en ‛Wat doe je als je een probleem hebt?’ maken dat de kinderen zich meer bewust worden van gevoelens. Ze leren beter met deze vragen om te gaan en hoe erop te reageren. Zo komt het kind steviger in de groep te staan. Omgaan met kritiek wordt hierdoor gemakkelijker. Het kind zal positiever over zichzelf gaan denken en de eigenwaarde vergroten. Wij vinden het  belangrijk voor het kind om zich veilig te voelen in relaties en zin te hebben in leren.

Vanaf 2010 verzorgen de leerkrachten van De Olijfboom zelf kanjerlessen. Alle kinderen krijgen de kanjerlessen aangeboden.

Meer informatie hierover kunt u vinden op www.kanjertraining.nl.

Neem contact op

 

Home Over De Olijfboom