Ons personeel

meester Fred

Directeur

Manon de Soet

Administratief Medewerkster

juf Irma

IB-er

Marga Kreuzen

Vertrouwenspersoon

juf Naomi

Groep 1/2

juf Gerda

Groep 1/2

juf Anita

Groep 3/4

juf Emma

Groep 3/4

juf Liesbeth

Groep 5

meester Ed

Groep 6

juf Anita

Groep 7

juf Francis

Groep 8

Juf Daniëlle

juf Linde

Gymleerkracht

meester Albert

Vaste invalleerkracht

juf Annemiek

Onderwijsassistent

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een commissie die bestaat uit ouders en personeelsleden van de school. De MR is een belangrijk onderdeel van het bestuur van de school. Zij praat mee en heeft voor een aantal onderwerpen instemmingsrecht. Een goed vertegenwoordigde oudergeleding van de MR is belangrijk. De raad geeft advies of instemming over allerlei zaken die de school betreffen, zoals: de schoolgids, benoemingen van het personeel, de financien, het overblijven, het schoolplan en de Arbo. Alle zaken waar de MR instemmings- en/of adviesrecht over heeft zijn vastgelegd in een MR reglement. Daarnaast kan de MR ook zelf beleidsmatige onderwerpen agenderen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

 

U kunt contact opnemen met de MR betreffende het schoolbeleid.

 

De personeelsleden zijn:
– juf Sandra Klokman en juf Irma de Wilde.

De ouderleden zijn:
– dhr. Arjen Gaasterland, Mevr. Jonna van den Groef en dhr. Harm Gijsbers.

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een aantal ouders en personeelsleden. De ouderraad organiseert op school diverse activiteiten, waarbij u kunt denken aan de kerst- en paasvieringen. Maar ook het sinterklaasfeest en de schoolreisjes.

 

Bent u een betrokken ouder met (nieuwe) ideeën die het leuk vindt om mee te helpen, aarzel dan niet en neem contact op met de voorzitter, secretaris of één van de andere OR leden! Dit kan gewoon op het schoolplein of anders via onze contactpagina.

 

De personeelsleden zijn:
– meester Ed Jongejan en juf Naomi Wijers.

De ouderleden zijn:
– mevr. Malika Belhadj (voorzitter), mevr. Patricia Bakker, mevr. Mirjam Daniëls, mevr. Daniëlla Emanuels en mevr. Jellie Goedhart, mevr. Marieke Gijsbers, mevr. Soraya Jansen, mevr. Annemiek van der Kraan, mevr. Marieke van Laatum en mevr. Geronne Metz (penningmeester).