Ons personeel

Juf Aletta Wijnsouw

Directeur

Marjanne Schnitker

Administratief Medewerkster

Sasja Dijkstra

IB-er

Corinna Berends

IB-er

Juf Naomi Wijers

Groep 1/2 A

Juf Gerda Hakkert

Groep 1/2 A

Juf Francien Wiersma

Groep 1/2 B

Juf Monique de Groot

Groep 3

Juf Emma van der Lee

Groep 7

Juf Francis Mers

Groep 4/5

Juf Anita de Bruijn

Groep 5/6

Juf Liesbeth de Klerk

Groep 7

Juf Daniëlle Pothof

Groep 8

Juf Desiree Bras

Onderwijsassistent

Meester Rendall Bruins

Gymleerkracht

Juf Annemiek van der Kraan

Onderwijsassistent

Meester Ed Jongejan

Concierge

Juf Marga Kreuzen-Polling

Onderwijsassistent

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een commissie die bestaat uit ouders en personeelsleden van de school. De MR is een belangrijk onderdeel van het bestuur van de school. Zij praat mee en heeft voor een aantal onderwerpen instemmingsrecht. Een goed vertegenwoordigde oudergeleding van de MR is belangrijk. De raad geeft advies of instemming over allerlei zaken die de school betreffen, zoals: de schoolgids, benoemingen van het personeel, de financien, het overblijven, het schoolplan en de Arbo. Alle zaken waar de MR instemmings- en/of adviesrecht over heeft zijn vastgelegd in een MR reglement. Daarnaast kan de MR ook zelf beleidsmatige onderwerpen agenderen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

 

U kunt contact opnemen met de MR betreffende het schoolbeleid.

 

De personeelsleden zijn:
– juf Anita de Bruijn

– juf Daniëlle Pothof

De ouderleden zijn:
– dhr. Wesley Witteveen (voorzitter)

-mevr. Laura de Vrieze

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een aantal ouders en personeelsleden. De ouderraad organiseert op school diverse activiteiten, waarbij u kunt denken aan de kerst- en paasvieringen. Maar ook het sinterklaasfeest en de schoolreisjes.

 

Bent u een betrokken ouder met (nieuwe) ideeën die het leuk vindt om mee te helpen, aarzel dan niet en neem contact op met de voorzitter, secretaris of één van de andere OR leden! Dit kan gewoon op het schoolplein of anders via onze contactpagina.

 

De personeelsleden zijn:
– juf Veronique Meijer en juf Naomi Wijers.

De ouderleden zijn:
– mevr. Miriam Daniëls, mevr. Jellie Goedhart, mevr. Marieke Gijsbers, mevr. Wynanda van ‘t Land, mevr. Geronne Metz (penningmeester), mevr. Shardé Otto, mevr. Anita van Rheenen, en dhr. Dwight Williams.

Deze website plaatst cookies op jouw apparaat. Het gaat om functionele cookies (om de website te laten functioneren) en cookies van derden (bijvoorbeeld Google voor het afspelen van YouTube video’s en Facebook voor het laten zien van onze Facebook-pagina).

Sommige inhoud of functionaliteiten hier zijn niet beschikbaar vanwege uw cookievoorkeuren!

 

Dit gebeurt omdat de functionaliteit / inhoud  “%SERVICE_NAME%” cookies gebruikt, die u heeft aangegeven uitgeschakeld te houden. Schakel cookies in om deze inhoud te bekijken of deze functionaliteit te gebruiken: klik hier om uw cookievoorkeuren te openen.