Ons personeel

Juf Aletta Wijnsouw

Directeur

Manon de Soet

Administratief Medewerkster

Juf Irma de Wilde de Ligny

IB-er

Leerkracht Groep 7

Juf Veronique Meijer

Groep 1/2 A

Juf Anita Baron

Groep 1/2 A

Meester Ed Jongejan

Groep 1/2 A

Juf Sonja Lachman

Groep 1/2 B

Juf Emma van der Lee

Groep 1/2 B

Juf Gerda Hakkert

Groep 3

Juf Naomi Wijers

Groep 3

Juf Liesbeth de Klerk

Groep 4/5

Juf Anita de Bruijn

Groep 6

Juf Daniëlle Pothof

Groep 7

Juf Marga Kreuzen-Polling

Onderwijsassistent

Vertrouwenspersoon

Juf Francis Waal-Mers

Groep 8

Meester Dick Brink

Gymleerkracht

Juf Annemiek van der Kraan

Onderwijsassistent

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een commissie die bestaat uit ouders en personeelsleden van de school. De MR is een belangrijk onderdeel van het bestuur van de school. Zij praat mee en heeft voor een aantal onderwerpen instemmingsrecht. Een goed vertegenwoordigde oudergeleding van de MR is belangrijk. De raad geeft advies of instemming over allerlei zaken die de school betreffen, zoals: de schoolgids, benoemingen van het personeel, de financien, het overblijven, het schoolplan en de Arbo. Alle zaken waar de MR instemmings- en/of adviesrecht over heeft zijn vastgelegd in een MR reglement. Daarnaast kan de MR ook zelf beleidsmatige onderwerpen agenderen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

 

U kunt contact opnemen met de MR betreffende het schoolbeleid.

 

De personeelsleden zijn:
– juf Anita de Bruijn, juf Daniëlle Pothof en juf Irma de Wilde de Ligny.

De ouderleden zijn:
– dhr. Harm Gijsbers.

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een aantal ouders en personeelsleden. De ouderraad organiseert op school diverse activiteiten, waarbij u kunt denken aan de kerst- en paasvieringen. Maar ook het sinterklaasfeest en de schoolreisjes.

 

Bent u een betrokken ouder met (nieuwe) ideeën die het leuk vindt om mee te helpen, aarzel dan niet en neem contact op met de voorzitter, secretaris of één van de andere OR leden! Dit kan gewoon op het schoolplein of anders via onze contactpagina.

 

De personeelsleden zijn:
– meester Ed Jongejan en juf Naomi Wijers.

De ouderleden zijn:
– mevr. Mirjam Daniëls, mevr. Daniëlla Emanuels en mevr. Jellie Goedhart, mevr. Marieke Gijsbers, mevr. Soraya Jansen, mevr. Marieke van Laatum en mevr. Geronne Metz (penningmeester).