Kinderen hebben recht op een waardevolle plek in de maatschappij.

Op school moet een kind zich veilig voelen om het onderwijs goed te kunnen opnemen. Goed omgaan met elkaar is daarbij van groot belang.

 

Wij verwachten van de kinderen dat ze respect naar elkaar tonen, zorgvuldig omgaan met materialen en rustig zijn binnen de school. De schoolregels worden met enige regelmaat samen met de kinderen besproken.

 

Contacten met ouders vinden wij erg belangrijk. Open communicatie staat hierbij centraal. We hebben zowel geplande als ongeplande contacten met ouders, over onder andere de ontwikkeling van de kinderen en de werkwijze. We willen ook u vragen toe te zien op naleving van de regels van de school. Ook bieden wij zorg, aandacht en betrokkenheid voor elk kind.

Download de schoolgids 2018-2019
Alle downloads