De Olijfboom werkt graag samen met de ouders aan de ontwikkeling van de leerlingen.

Op De Olijfboom betrekken we alle ouders omdat kinderen zich beter voelen, zich beter ontwikkelen en beter leren als ouders betrokken zijn.

 

We merken dat voor een goede samenwerking het belangrijk is dat men elkaar kent. Vandaar dat op de Olijfboom bewust en structureel aandacht wordt besteed aan Informeel contact tussen school, leerkrachten & ouders en ouders onderling.

 

Op basis van een goed informeel contact werken school en ouders samen aan een fijne leer- en ontwikkelomgeving voor de kinderen op De Olijfboom.