De naam “De Olijfboom” heeft alles te maken met de christelijke identiteit van de school.

Identiteit komt samen in het totale karakter, alles wat er op school gebeurt. De olijfboom is in de Bijbel een veel voorkomende boom. Hij is altijd groen en draagt vruchten onder alle omstandigheden.

 

De Olijfboom is een gemeenschap waar kinderen opbloeien. De kinderen plukken letterlijk en figuurlijk de vruchten van de Olijfboom. is. De hele uitstraling van de school naar de ouders, de positie van de school in de wijk, het gebouw, de nevenactiviteiten, de manier van werken, de aansluiting van de kleutergroepen op de groepen voor oudere kinderen, de wijze waarop ouders worden ingeschakeld, de manier waarop teamleden met elkaar en met ouders omgaan, de gebruikte leermethodes en de relatie tussen leerkrachten en kinderen.

 

Dat alles maakt wat de school werkelijk is en aan identiteit te bieden heeft. We vinden het daarom van groot belang dat ouders de doelstellingen en identiteit van de school respecteren.

KANJERTRAINING

De Kanjertraining is een sociale vaardigheidstraining voor kinderen. Thema′s als ‛Hoe ga je met elkaar om?’, ‛Wat doet jouw gedrag met de omgeving?’ en ‛Wat doe je als je een probleem hebt?’ maken dat de kinderen zich meer bewust worden van gevoelens. Ze leren beter met deze vragen om te gaan en hoe erop te reageren. Zo komt het kind steviger in de groep te staan. Omgaan met kritiek wordt hierdoor gemakkelijker. Het kind zal positiever over zichzelf gaan denken en de eigenwaarde vergroten. Wij vinden het  belangrijk voor het kind om zich veilig te voelen in relaties en zin te hebben in leren.

 

Vanaf 2010 verzorgen de leerkrachten van De Olijfboom zelf kanjerlessen. Alle kinderen krijgen de kanjerlessen aangeboden.

 

Meer informatie hierover kunt u vinden op www.kanjertraining.nl.

LEESSCHOOL

De Olijfboom biedt kwalitatief goed leesonderwijs aan. De school heeft het protocol Dyslexie integraal ingevoerd. De leerkrachten stemmen de leesstof af op de onderwijsbehoeftes van de leerlingen.

 

Omgaan met verschillen is hierbij een belangrijk punt. Vroegtijdige signalering en analyse van de toetsen versterkt de prestaties op niveau. De Olijfboom wil het leesniveau van de kinderen naar de top te brengen. Samen met enthousiaste ouders wordt het leesniveau op peil gehouden.

 

Elke ochtend start de school met een lees-inloop, waarbij allerlei vormen van lezen aan de orde komen. Kinderen van groep 8 lezen voor bij de kleuters, kinderen in groep 5 die zelf langzamer tot lezen kwamen, helpen kinderen in groep 4 en groep 7 is aan het tutor-lezen met de leerlingen in groep 3.

 

Kortom alle kinderen van de Olijfboom zijn actief betrokken bij het lezen en zijn erg gemotiveerd om tot goede prestaties te komen.

Deze website plaatst cookies op jouw apparaat. Het gaat om functionele cookies (om de website te laten functioneren) en cookies van derden (bijvoorbeeld Google voor het afspelen van YouTube video’s en Facebook voor het laten zien van onze Facebook-pagina).

Sommige inhoud of functionaliteiten hier zijn niet beschikbaar vanwege uw cookievoorkeuren!

 

Dit gebeurt omdat de functionaliteit / inhoud  “%SERVICE_NAME%” cookies gebruikt, die u heeft aangegeven uitgeschakeld te houden. Schakel cookies in om deze inhoud te bekijken of deze functionaliteit te gebruiken: klik hier om uw cookievoorkeuren te openen.