Aanmelden bij De Olijfboom

U kunt dagelijks contact zoeken met de school voor een vrijblijvende kennismaking. Dat kan telefonisch, per mail of door gewoon gezellig even langs te komen om een afspraak te maken. 

De Olijfboom
Bongerdstraat 2,
1326 AB Almere

T: 036-5376557
E: dir.olijfboom@prisma-almere.n

Tijdens de kennismaking komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

-het christelijke karakter van de school, welke invulling wij hieraan geven en wat wij van u en de kinderen verwachten
- de kernwaarden van waaruit wij werken
- onze onderwijskundige uitgangspunten
- de manier van werken in de groepen.

Kinderen zijn welkom op de basisschool vanaf de dag dat zij vier jaar zijn, zij mógen naar school maar zijn leerplichtig vanaf vijf jaar. Met de leerkracht kunt u altijd overleggen over wenmogelijkheden en/of aangepaste schooltijden van uw kind. De juf stuurt ongeveer een maand voor de eerste schooldag een kaart naar uw kind met een uitnodiging voor de grote dag. Met u is contact over die eerste schooldag en wij geven u informatie over schooltijden, pauzes en dergelijke.