Samenwerken

     
      Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek"
      voor de kinderafdeling en dagbehandeling in het Flevoziekenhuis Almere.
      Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in dit ziekenhuis
      gratis Het Beterboek van Bureau Méteau uitgereikt!

Op school doen wij mee met het schoolfruitproject. Drie keer in de week krijgen de kinderen een portie fuit in de pauze.