Leesschool

De Olijfboom biedt kwalitatief goed leesonderwijs aan. De school heeft het protocol Dyslexie integraal ingevoerd. De leerkrachten stemmen de leesstof af op de onderwijsbehoeftes van de leerlingen. 
Omgaan met verschillen is hierbij een belangrijk punt. Vroegtijdige signalering en analyse van de toetsen versterkt de prestaties op niveau. De Olijfboom wil het leesniveau van de kinderen naar de top te brengen. Samen met enthousiaste ouders wordt het leesniveau op peil gehouden.
Elke ochtend start de school met een lees-inloop, waarbij allerlei vormen van lezen aan de orde komen. Kinderen van groep 8 lezen voor bij de kleuters, kinderen in groep 5 die zelf langzamer tot lezen kwamen, helpen kinderen in groep 4 en groep 7 is aan het tutor-lezen met de leerlingen in groep 3.

Kortom alle kinderen van de Olijfboom zijn actief betrokken bij het lezen en zijn erg gemotiveerd om tot goede prestaties te komen.