De school

De naam "De Olijfboom" heeft alles te maken met de christelijke identiteit van de school. De olijfboom is in de Bijbel een veel voorkomende boom. Hij is altijd groen en draagt vruchten onder alle omstandigheden. De olijftak wordt in verband gebracht met vrede en gerechtigheid. In het verhaal van Noach bracht de duif een olijftakje naar de ark: een teken van hoop en nieuwe ontwikkeling.

Ook is De Olijfboom een leefgemeenschap. Dat willen wij als school ook zijn, een gemeenschap waar kinderen opbloeien. De kinderen plukken letterlijk en figuurlijk de vruchten van de Olijfboom. Identiteit is het totale karakter van de school. Het omvat alles, niet alleen de Bijbelse normen en waarden en wie Jezus Christus is. Het is de hele uitstraling van de school naar de ouders, de positie van de school in de wijk, het gebouw, de nevenactiviteiten, de manier van werken, de aansluiting van de kleutergroepen op de groepen voor oudere kinderen, de wijze waarop ouders worden ingeschakeld, de manier waarop teamleden met elkaar en met ouders omgaan, de gebruikte leermethodes en de relatie tussen leerkrachten en kinderen.

Dat alles maakt wat de school werkelijk is en aan identiteit te bieden heeft. We vinden het daarom van groot belang dat ouders de doelstellingen en identiteit van de school respecteren.